O kurzech

na pololetí garantujeme 16 výukových lekcí

PŘEDŠKOLNÍ HUDEBNÍ PROGRAMY: 

Robátka -  4  až 18 měsíců

První krůčky k hudbě 18 měsíců až  4,5 let

Rytmické krůčky -  4  až 6 let

Parade - 6 až 6 let

 

Zobcová flétna - 6 a více

Do programů Robátka a První krůčky k hudbě lze přistoupit kdykoliv v průběhu školního rokuDo Rytmických krůčků většinou již přistoupit nelze, pokud je program vyučovaný minimálně měsíc.

U všech těchto hudebních programů je přítomen rodič, u nejstarších dětí pak časem rozhodne lektor/ka, jaký přístup v programu zvolí, zda v přítomnosti rodiče či nikoliv.

Předškolní hudební programy Yamaha Class usnadní Vašim dětem nástup do školního prostředí

  • děti jsou přirozeně naučené vnímat vyučujícího jako autoritu
  • děti jsou zvyklé na systematickou činnost v kolektivu
  • děti se dokáží lépe soustředit, což je v dnešní době opravdu velký problém
  • a v neposlední řadě děti mnohem lépe vnímají cizí jazyky

Obsahem našeho prgramu jsou písně umělé, lidové i vážné skladby, hra ny rytmické nástroje a pohybové a rytmické hry.

Bezkonkurenční metodikou, jež Yamaha hudební školy nabízejí, vedeme k lepšímu soustředění, eliminaci dysporuch a v neposlední řadě snazšímu vnímání a rozvoji schopnosti vzdělávání.

 

INSTRUMENTÁLNÍ OBORY:

PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU A DOSPĚLÉ BEZ ROZDÍLU VĚKU

Zobcová flétna 6 let až dospělí bez omezení věku

 

Výuka instrumentálních programů probíhá v přehledných skupinách. Účastníci se společně učí repertoár nejrůznějších hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoje hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru. Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.