Jaká je cena kurzu?? Přihlašuji se později než na začátku pololetí.

Cena zahrnuje na začátku pololetí 16 lekcí, které garantujeme odučit. Pokud se přihlašujete v průběhu, cena se ponižuje podle počtu odučených lekcí. Následně máte zaplacené všechny lekce, které následují až do konce výuky. Pokud víte, že budete chybět, zadáváte si omluvenku a místo ní si můžete vybrat náhradu na kterékoliv pobočce, která spadá pod naši oblast. Náhrady se vybírají ale v rámci jednoho pololetí, což máte uvedeno v podmínkách. Do dalšího pololetí se nepřevádějí.

 Jak dlouho trvá lekce?

Lekce trvá 45 minut.

 Jak se mám omluvit?

Máte více možností, jak se omluvit, a to přes PC najedete do systému a přes lištu najdete rozvrh, kde si odkliknete Vaši lekci - stejným způsobem pak hlásíte omluvenky.

Další způsob je přes mobilní aplikace a třetí způsobem je sms kód, který je součástí registračního emailu. Je to kod vygenerovaný speciálně pro Vaše dítě. Proto si vytiskněte tuto oboustrannou kartičku a noste ji při sobě.

Lektorka nemůže zadávat Vaši omluvenku do systému, nepište ji, leda v případě, že Vám nefunguje ani jedna z výše uvedených variant. 

Při omlouvání jde o to, že uvolňujete své místo zájemcům o náhradní lekci a odměnou je pro Vás možnost náhrady, jinak celý systém omluvenek nemá smysl.