Nový program PARADE pro děti od 4 do 6 let

Od září poprvé v České republice nový program Hudební školy Yamaha, Parade.

Program určený dětem od 4 do 6 let.

Vyučuje se 2-3 roky, a to 45 nebo 60 minut týdně.

Výuka probíhá skupinově při počtu 10 až 20 dětí.

Lze jej vyučovat i v MŠ, mateřských centrech.

Opět hravou formou vede děti ke hře na klávesy, zpěvu, solmizaci, rytmizování, orchestrálním aktivitám.